Kostenindicatie & Aanmelden

Meer informatie ?

Vrouwtje Kwebbel
Ietje Kooistratuin 23
1705 JV - Heerhugowaard
KVK: 37140241

Pedagogisch beleid

Vrouwtje Kwebbel werkt volgens het pedagogisch beleid van Berend Botje.

Training

Regelmatig word ik door Berend Botje bijgeschoold door het volgen van training en cursussen. Dit is belangrijk bij de opvang van gastkinderen. Zo kan ik mijn kennis ophalen en verder uitbreiden.

Op dit moment volg ik de training VVE Startblokken. Startblokken gaat uit van het kind. Er liggen geen kant-en-klare thema’s klaar, er wordt juist ingespeeld op de interesses, het spel en de beleving van de kinderen zelf. Daar worden de thema’s op afgestemd en omheen gebouwd. Zie ook Mijn opleiding op deze website.

Visie op het kind

Ieder kind is uniek, het ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.
Het kunnen en mogen spelen is van groot belang voor een kind. Spelen is een natuurlijke behoefte van kinderen, waar zij veel van leren. Spelenderwijs ontdekken zij mogelijkheden, proberen zij vaardigheden uit en verleggen zij hun grenzen.

Door te spelen leren kinderen initiatief te nemen, dóór te zetten en ontwikkelen zij sociale vaardigheden.

Leeftijdsbeleid

Ik vang vaak meerdere kinderen tegelijk op. Om ieder kind voldoende aandacht en leefruimte te bieden, zijn er normen voor het maximaal gelijktijdig opvangen van kinderen. Deze normen zijn wettelijk vast gelegd:

> Binnen een gastgezin mogen in totaal maximaal vijf gastkinderen opgevangen worden in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, waarbij eigen kinderen worden meegeteld. Van die vijf kinderen mogen maximaal vier kinderen van 0 en 1 jaar aanwezig zijn waarvan maximaal twee kinderen van 0 jaar. Als een gastouder zelf kinderen boven de 4 jaar heeft, moet zij aan de eisen voldoen die horen bij de categorie hieronder (dus de groep van 0 tot 13 jarigen). 

> Een gastouder mag maximaal zes kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar tegelijk opvangen, waarbij de eigen kinderen tot 10 jaar moeten worden meegeteld. Van de zes kinderen mogen maximaal vier kinderen van 0 en 1 jaar aanwezig zijn, waarvan maximaal twee kinderen van 0 jaar

Opvangruimte en veiligheid

Om zeker te weten dat de opvangruimte voldoet aan alle eisen en dit ook zo blijft, wordt er regelmatig een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) uitgevoerd. In ieder geval elk jaar en na een verbouwing. Deze lijst ligt altijd ter inzage bij ons. Voor de gastkinderen is er een aparte kamer waar ze slapen en ons gehele huis is rookvrij.

Noodopvang

Bij ziekte van de gastouder zijn er collega-gastouders, die bereid zijn de kinderen op te vangen, mits zij natuurlijk plek hebben op de gevraagde dagen en tijden. Voor diegene die een Comfortpakket bij Berend Botje hebben, kan deze noodopvang ook door Berend Botje verzorgd worden.

Opvang bij ziekte

Als een kind ziek is heeft het speciale aandacht nodig, meer dan normaal. Dit kan ten koste gaan van de aandacht voor de andere gastkinderen. Als een kind ziek is, bekijk ik samen met de ouders wat het beste is. Dit hangt af van het aantal kinderen wat op dat moment gebruik maakt van de opvang. Ook naar de eventuele risico’s van besmetting wordt gekeken. Als gastouder neem ik uiteindelijk de eindbeslissing over het wel of niet opvangen van het zieke kind. Mocht een kind op school ziek worden, dan haal ik het van school en breng ik de ouders op de hoogte.

Achterwachtregeling

Op de momenten dat er meer dan drie kinderen gelijktijdig worden opgevangen, is er altijd een volwassen achterwacht beschikbaar. Dit zijn vaak familieleden - opa’s of oma’s - van de gastkinderen. De achterwacht is in geval van calamiteiten binnen 15 minuten ter plaatse. De achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de opvangtijden. Als ik met de kinderen buitenshuis ben, wordt er altijd een mobiele telefoon meegenomen, zodat ook in die situatie direct de achterwacht in geroepen kan worden.

Brengen/halen van school

De kinderen worden lopend gebracht en gehaald van school. Bij regenachtig weer is het handig om een regenjas / laarzen mee te geven aan het kind.