Kostenindicatie & Aanmelden

Meer informatie ?

Vrouwtje Kwebbel
Ietje Kooistratuin 23
1705 JV - Heerhugowaard
KVK: 37140241

Opleiding

Op 1 april 2006 ben ik als gastouder begonnen via het gastouderbureau Berend Botje. Na het volgen van de Franch & Free deskundigheidstraining in 2008 ben ik gestart met mijn bedrijf Vrouwtje Kwebbel. Door de jaren heen heb ik diverse trainingen en cursussen gevolgd. Een overzicht hiervan vindt u onderaan deze pagina.

In 2017 heb ik de training VVE Startblokken afgerond en ben daarmee nu gecertificeerd VVE Startblokken gastouder.

VVE Startblokken

De afkorting VVE betekent Voor- en Vroegschoolse Educatie. Het is oorsponkelijk opgezet om kinderen met een (mogelijke) taal- of ontwikkelingsachterstand beter voor te bereiden op de basisschool. Inmiddels is deze doelstelling verbreed: het gaat nu om een betere en bredere ontwikkeling van 0 tot 12-jarigen op buitenschoolse opvang, kinderdagverblijven, peuterspeelgroepen en dus ook gastouders.

Startblokken gaat uit van het kind. Er liggen geen kant-en-klare thema’s klaar, er wordt juist ingespeeld op de interesses, het spel en de beleving van de kinderen zelf. Daar worden de thema’s vervolgens op afgestemd en omheen gebouwd. Hiervoor gebruik ik als basis de doelencirkel van Startblokken (zie afbeelding).

De training VVE Startblokken voor gastouders bestaat uit 6 bijeenkomsten met tussenpozen van 3 à 4 weken, 2 huisbezoeken voor videocoaching en huiswerk waarmee je een portfolio opbouwt. 

De Doelencirkel van Startblokken

Mijn opleidingen

2022

Hercertificering startblokken voor gastouders

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

2021

EHBO certificaat van het Oranje Kruis

Hercertificering module C VVE startblokken

2019

Certificaat eerste hulp aan kinderen

2018

Hercertificering module A Startblokken voor gastouders

2017

Training VVE startblokken voor gastouders

Certificaat eerste hulp aan kinderen

2015

Certificaat eerste hulp aan kinderen

2012

Deskundigheidstraining F&F Plus gastouder

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

2010

MBO-diploma Helpende Zorg en Welzijn niveau 2

2009

Toets EHBO bij kinderen

Toets Risico-inventarisatie

Toets Omgaan met ouders

Certificaat eerste hulp aan kinderen

2008

Franch & Free overeenkomst met BerendBotje

Deskundigheidstraining Franch & Free gastouder

Certificaat eerste hulp aan kinderen

2006

Deskundigheidstraining gastouders